Amsterdam Tuindorp

De tuindorpen in Amsterdam Noord

Kunt u de term gentrificatie? Zo niet, dan wordt het tijd dat u wel bekend wordt met deze term. Dan begrijpt u namelijk beter wat zich momenteel in de stad afspeelt. Bij gentrificatie wordt een buurt opgewaardeerd. Meestal betekent dit dat de buurt populairder wordt. In Nederland gebeurt dit met name door de inzet van de overheid, de gemeente en woningcorporaties. Het zijn buurten die eerst onpopulair is en waar veel huishoudens met lage inkomens wonen. De woningcorporaties en de gemeente investeert vaak decennialang niet in deze buurten.

Wanneer de stad opeens populair is, zien ze kansen voor deze buurt, maar niet voor de huidige bewoners van de buurt. Ze investeren in de buurt (na jarenlang niet te hebben geïnvesteerd) en knappen de buurt op. (Een deel van) De oorspronkelijke bewoners gaan tijdelijk ergens anders wonen terwijl hun huis wordt opgeknapt, maar ze keren vaak niet meer terug. Daarvoor in de plaats worden woningen verkocht aan huishoudens met een hoger inkomen. De buurt ziet er mooi uit, de voorzieningen wijzigen naar de wensen van de huishoudens met meer geld te besteden en zo verandert de buurt steeds meer. Maar willen de oorspronkelijke bewoners dit ook?

De woningcorporaties verhogen de huur en verkopen woningen aan mensen met meer geld. Het lijkt alsof de buurt verbetert, maar eigenlijk is dit niet het geval. Wat er werkelijk gebeurt, is dat er na jaren van het ontbreken van investeringen er opeens wel in de buurt wordt geïnvesteerd. Vervolgens verhuist een groot deel van de oorspronkelijke bewoners met een laag inkomen en worden deze vervangen door bewoners met een hoog inkomen. De nieuwe bewoners hebben meer geld te besteden en geven dit graag uit aan biologisch eten, restaurants en koffie winkeltjes. Deze voorzieningen vestigen zich dus ook in de buurt. Dan zegt de woningcorporatie en de gemeente dat de buurt aanzienlijk is verbeterd. Ze zeggen dat de werkloosheid is gedaald, er minder bijstand huishoudens wonen en men meer tevreden is met de buurt. In werkelijkheid zijn de oorspronkelijk bewoners weggedrukt, is er eindelijk weer geïnvesteerd in de buurt en is de buurt verandert naar de visie van de planmakers, de woningcorporaties en de beleidsmakers, maar is er absoluut niet geluisterd naar wat de oorspronkelijke bewoners van de buurt willen.

Wat er dus eigenlijk gebeurt is dat er een stad wordt gecreëerd voor de rijke stedeling. De hoogopgeleide, talentvolle en rijke stedeling kan een plekje in de stad vinden. Er is geen ruimte meer voor de laagopgeleide arme stedeling. Maar heeft deze persoon geen recht op een plekje in de stad? Is de buurtcultuur van arme mensen minder belangrijk en ondergeschikt aan de belangrijke van rijkere mensen die van buiten de stad komen? Volgens de gemeente en woningcorporaties wel. Dat is niet alleen erg jammer, maar ook heel erg raar.

Het jammere is dat de stad veranderd. Amsterdam verandert ook. Het wordt steeds meer een elite stad. Hetzelfde is al gebeurd met Londen, Parijs en New York. De armere huishoudens kunnen hier niet meer wonen, want ze kunnen simpelweg geen huis meer in de stad betalen. De armoede wordt hier niet mee opgelost. Deze mensen krijgen niet meer kansen. Ze worden simpelweg weggedrukt door hogere prijzen omdat ze ruimte moeten maken voor de stedeling die meer potentie heeft. Het is een rare ontwikkeling die zich in verschillende steden in de wereld voordoet. Het is goed dat u dit weet, want dat kunt u zich ertegen verzetten.