Amsterdam Rivierenbuurt

Braspenning Makelaardij is er voor u! Wij verzorgen de aankoop van uw nieuwe woning en/of de verkoop van uw huidige woning. Wij zijn er helemaal voor u en gaan voor een fantastische service.

Bent u niet tevreden met onze service. Dan betalen we de kosten voor onze service in zijn geheel terug. Geen probleem. Wij zijn heel zeker van onze zaak. 


De prachtige Rivierenbuurt

Mijn geliefde Rivierenbuurt. Wat woon ik er graag. Ik wordt elke keer weer gepakt door de prachtige architectuur en stedelijke planning van de Rivierenbuurt. Kent u de geschiedenis van deze Amsterdamse buurt?

De architect en stedebouwkundige Berlage heeft de buurt op de tekentafel getekend. Hij heeft het stratenpatroon bedacht, waar wel faciliteiten moesten komen, de hoofdstraten, maar ook de stations en de ontsluiting van de buurt. Hij bedacht de parken en de scholen. Alles is van tevoren bedacht en gepland om de buurt tot een succes te maken. Dit is fantastisch gelukt.

De Rivierenbuurt is een mooi voorbeeld van de Amsterdamse School. Dit was een architectuurstroming. Ze hadden een ander perspectief op de functie van architectuur in stedelijke ontwikkeling. De Rivierenbuurt is in de jaren ’20 en ’30 van de twintigste eeuw gebouwd. Het armere deel van de bevolking woonde toen in krotten in de stad. Dit zorgde niet alleen voor slechte woonsituaties, verkrotting, enzovoort, maar ook voor slechte hygiëne en gezondheid van de bewoners. Daarnaast kwamen deze mensen in een vicieuze cirkel terecht. Slechte woning, slechte gezondheid, minder inkomen, weinig vooruitzichten, geen stimulansen, enzovoort.

De architecten van de Amsterdamse School wilden dit anders. Zij wilden sociale woningbouw-woningen ontwerpen die ertoe zouden leiden dat de bewoners een betere leven zouden kunnen leiden. Maar hoe?

Zij vonden dat iedereen recht had op kunst in zijn of haar leefomgeving en een mooie woning. Daarnaast had iedereen recht op een goede woning, ook het armere deel van de bevolking. Ze zagen de woning niet als iets op zichzelf. De woning was een onderdeel van een bouwblok, het bouwblok was onderdeel van een straat, de straat van een buurt en de buurt van een wijk. Zij zagen de architectuur van de sociale woningbouw als een zogenaamd ‘Gesamtkunstwerk’. Ze ontwierpen dus niet alleen de woning, maar ook de gevel, de straat het bouwblok en de buurt. Ze bedachten waar een park moest komen, waar een school, waar winkels, maar ze ontwierpen ook kunst in de gevel. Daarnaast ontwierpen verschillende ontwerpers binnen de Amsterdamse School-stroming alle facetten van de woning en erom heen: de lantaarnpaal, de brievenbus, de deur, de trap, enzovoort. Het was een geheel kunstwerk.

De woningen, maar ook de buurt moesten monumentaal zijn. Dit werkt bereikt door veel kunst aspecten erin te verwerken. Bijvoorbeeld in de gevel. Er werden daarnaast veel ronde vormen gebruikt. Het zijn prachtige gebouwen geworden. Ook nu nog is de Rivierenbuurt erg populair. Het stratenpatroon werkt goed. De winkelstraten, hoofdstraten, parken, scholen, enzovoort. Alles wisselt elkaar goed af. Het geheel werkt.

We zien dit soort stedelijke ontwikkelingen helaas niet meer terug in deze tijd. De Vinexwijken uit de jaren ’90 zijn een grap vergeleken met de professionele en talentvolle ontwerpers van de Amsterdamse School. Ik hoop dat we nog eens dit soort talenten mogen meemaken in de stedelijke ontwikkeling. Dat er buurten worden gepland en gebouwd die daadwerkelijk monumentaal zijn en nog 100 jaar na de bouw erg populair zijn onder de bewoners. Ik betwijfel of we dit soort werkers echter nog voort kunnen brengen.